• 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
MARKETING & PROMOTION
NEWS & ACTIVITIES
VDO TECHNICAL
“บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เรากล้า ที่จะพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้ปรากฎต่อสายตา
ของลูกค้า เราพร้อม ที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ตลาดโลกที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นตลอดเวลา เรามั่นใจ ในสินค้าและบริการ
ของเรา ว่าจะสามารถก้าวเคียงคู่กับอุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งปัจจุบัน และในอนาคต”

ด้วยประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจในการ จัดหา, จัดจำหน่าย, แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สินค้าและบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์วัดควบคุม (Instrument) ที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมชั้นนำหลากหลาย
เรามีส่วนช่วยในการผลักดันคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงทำให้เรามีกลุ่มลูกค้าที่มั่นใจในสินค้าและบริการของเรา
AXE INTRODUCTION
แนวทางในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้
เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าที่ใช้ในการวัดและควบคุมการผลิต ในหมวดประเภท
ตัวแทนจัดจำหน่ายขายสินค้า
PRESSURE GAUGES, PRESSURE TRANSMITTERS, PRESSURE SWITCHES, DIAPHRAGM SEALS, PRESSURE GAUGES WITH ELECTRICAL CONTACT, TEMPERATURE INDICATORS, TEMPERATURE TRANSMITTERS, RTDS & THERMOCOUPLES, TEMPERATURE  INDICATORS WITH ELECTRICAL CONTACT, LEVEL TRANSMITTERS, ACCESSORIES FOR PRESSURE, ACCESSORIES FOR TEMPERETURE ยี่ห้อ WINTERS
ALPHA EXCEL ENGINEERING CO.,LTD.
30/43 Soi. Chanjanapisek 0010, Chanjanapisek Rd.,
Bangkhae, Bangkhae, Bangkok 10160 (Thailand)
Tel : +662-454 3727, Fax : +662-454 3728
Email : sales@axecompany.com
Website : www.alphaexcelengineering.co.th , www.axecompany.com